Skip to main content

Ενδοσκοπικά Υποβοηθούμενη Θεραπευτική Συνεδρία Ρινικής Ασπεργίλλωσης στο σκύλο και τη γάτα

ΠΟΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΟΥ ΑΝ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ?

Ο Aspergillus fumigatus αποτελεί το βασικότερο αίτιο μυκητιακής ρινίτιδας στο σκύλο. Ο σκύλος μπορεί να μολυνθεί από τον μύκητα σκάβοντας στο χώμα, στην υγρή- υπό σήψη βλάστηση, στο λίπασμα. Ο μύκητας μπορεί να αναπτυχθεί δευτερογενώς, στη θέση ενός ξένου σώματος που έχει παραμείνει στη ρινική κοιλότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή στη θέση μιας ρινικής μάζας. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι σκύλοι είναι:

 • Χρόνιο ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο λευκωπό, βλεννοπυώδες ρινικό έκκριμα
 • Έντονος πόνος στην ψηλάφιση της ράχης της μύτης
 • Έλκη στα ρουθούνια
 • Αποχρωματισμός ρινικού κατόπτρου
 • Λήθαργος, μειωμένη όρεξη
 • Ρινοσυριγμός
 • Παραμόρφωση προσώπου

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ

 • Βλεννοπυώδες έκκριμα στις ρινικές κόγχες
 • Υπεραιμία και οίδημα ρινικού βλεννογόνου
 • Αυξημένη ευθρυπτότητα ρινικού βλεννογόνου
 • Καταστροφή των ρινικών κογχών
 • Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού
 • Ορατές μυκητιακές αποικίες (γκρι/λευκωπές νεκρωτικές πλάκες) που καλύπτουν και διαβρώνουν το ρινικό βλεννογόνο σε μεγάλη έκταση
 • Δευτερογενής σχηματισμός πολυποειδών σχηματισμών/ εκβλαστήσεων που εμφανίζονται σαν πολλαπλά μικρά λευκωπά οζίδια στο διάφραγμα, στις ρινικές κόγχες και στο ρινοφάρυγγα.
 • Πολλές φορές παρατηρείται επέκταση της μυκητιακής λοίμωξης στους μετωπιαίους κόλπους.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗΣ

 • Ειδικές ορολογικές δοκιμές ( ELISA, AGDD, CIE) : όλες οι δοκιμές αυτές δεν έχουν υψηλή ευαισθησία ή ειδικότητα για τον Aspergillus, γεγονός που σημαίνει ότι η διάγνωση δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα.
 • Ακτινολογικός έλεγχος ρινικών κοιλοτήτων και μετωπιαίων κόλπων
 • Αξονική ή μαγνητική τομογραφία κεφαλής
 • Ρινοσκόπηση : ορθόδρομη με τη χρήση άκαμπτου ενδοσκοπίου, υπό γενική αναισθησία

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗΣ?

 1. Με τη βοήθεια του άκαμπτου ενδοσκοπίου και ειδικών λαβίδων σύλληψης, απομακρύνονται τμηματικά οι πλάκες αποικιών του μύκητα μέσα από τις ρινικές κόγχες. Η αδυναμία απομάκρυνσης των αποικιών ενδοσκοπικά έχει αποδειχθεί ως το κύριο αίτιο μη ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή. Το 85-90% των περιστατικών στα οποία έχει γίνει ενδελεχής απομάκρυνση των μυκητιακών πλακών, παρατηρείται πλήρης ίαση με μία μόνο συνεδρία θεραπείας.
 2. Τοποθετούνται σε κάθε ρουθούνι καθετήρες και σφραγίζεται το άνοιγμα του ρινοφάρυγγα, έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφυγή του αντιμυκητιακού διαλύματος.
 3. Δύο σύριγγες των 60ml που περιέχουν διάλυμα ενιλκοναζόλης 2-5% ή κλοτριμαζόλης 1% διοχετεύουν το αντιμυκητιακό διάλυμα μέσα στους καθετήρες, έτσι ώστε να πληρωθούν επαρκώς οι ρινικές κοιλότητες και οι κόλποι. Στη συνέχεια ο σκύλος περιστρέφεται διαδοχικά και για χρονικό διάστημα 15 λεπτών σε κάθε θέση, σε αριστερή πλάγια κατάκλιση, ραχιαιοκοιλιακή κατάκλιση, δεξιά πλάγια κατάκλιση. Σε κάθε θέση γίνεται επιπρόσθετη έγχυση 15ml ενιλκοναζόλης, έτσι ώστε να αναπληρωθούν όποιες απώλειες/διαρροές αντιμυκητιακού διαλύματος. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια έκπλυση/εμβάπτιση των ρινικών κοιλοτήτων και των κόλπων με αντιμυκητιακό διάλυμα.
 4. Αν στο θεραπευτικό σχήμα επιλεχθεί η κλοτριμαζόλη, τότε μέσω ενός καθετήρα που έχει τοποθετηθεί ενδοσκοπικά μπορεί να γίνει έγχυση κρέμας κλοτριμαζόλης βραδείας απορρόφησης σε συνδθασμό με την έκπλυση με διάλυμα κλοτριμαζόλης ή και σαν μονοθεραπεία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται παρατεταμένη δράση τουυ αντιμηκητιακού φαρμάκου.
 5. Ενα μήνα μετά την αρχική συνεδρία, διενεργείται εκ νέου διαγνωστική ρινοσκόπηση προκειμένου να αποφασιστεί αν θα υπάρξουν επαναληπτικές τοπικές θεραπευτικές συνεδρίες και αν θα προστεθεί από του στόματος αγωγή με ιτρακοναζόλη.
Dr. Βασιλική Σταθοπούλου

Ραντεβού

Κλείστε online zoom ραντεβού διάρκειας 30 λεπτών,
για αρχική εκτιμήση του περιστατικού σας
με την Dr. Βασιλική Σταθοπούλου